ให้เช่าหูฟังแปลภาษา,
ตู้ล่าม, ไมค์ประชุม,
ระบบเสียง ภาพ แสง,
และจัดประชุมออนไลน์

Line_เช่า-หูฟังแปลภาษา-ตู้ล่าม

ทีมงานบริการหูฟังแปลภาษาและตู้ล่าม

ไมตี้ ไมซ์

บริษัท ไมตี้ ไมซ์ จำกัด คือ ผู้นำในงานบริการ ให้เช่า หูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม หูฟังทัวร์ไก้ด์สำหรับนำชมโรงงาน พร้อมล่ามแปลภาษา รวมถึงระบบไมค์ประชุม โดยระบบ หูฟังแปลภาษา ที่นำมาให้บริการนั้น มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากนักจัดงานประชุมมืออาชีพทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ โดยบทพิสูจน์มาตรฐานของอุปกรณ์ และความสามารถของทีมงานไมตี้ ไมซ์ คือ การได้รับความไว้วางใจจาก “องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ หรือ IPU: Inter-Parliamentary Union” ให้นำระบบ หูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม และ ไมค์ประชุม ไปใช้ในงานประชุม “รัฐสภาโลก ครั้งที่ 136 หรือ IPU 2017” ที่ประเทศบังคลาเทศ ในวันที่ “ไมตี้ ไมซ์” เริ่มเปิดให้บริการเพียง 14 เดือน กลายเป็นบริษัท ให้เช่า หูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม และ ไมค์ประชุม ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย

บริการของ ไมตี้ ไมซ์
Mighty’s Services

IPU 2017

“I salute the most professional service offered by Mighty MICE to the IPU at its 136th assembly. I am wishing them more success.”

Mr. Martin Chungong, IPU Secretary General,
Dhaka – Bangladesh (2017)
Travelport_Live2018

“A big thank you to the wonderful AV team behind the scenes. Wouldn’t be able to do it without them! Thanks Mighty MICE!.”

Travelport LIVE 2018, Bangkok – Thailand

เกียรติประวัติของไมตี้ ไมซ์
Mighty’s Honors

นับตั้งแต่ ธันวาคม 2558 กระทั่งปัจจุบันบริษัท ไมตี้ ไมซ์ ได้ออกเดินทางให้บริการ ให้เช่าหูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม ล่ามแปลภาษา ไมค์ประชุม ระบบเสียง ภาพ แสง งานออกแบบฉาก เวที และบริการอุปกรณ์งานประชุมอื่นๆ นับร้อยนับพันงาน ทุกๆ งานที่เราได้ให้บริการ ล้วนเป็นความภาคภูมิใจ และเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ที่ไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก งานใหญ่ งานระดับท้องถิ่น องค์กร ไปจนถึงงานระดับนานาชาติ เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า สร้างขวัญและกำลังใจ ให้เราเดินหน้า พร้อมพัฒนาอุปกรณ์ และบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีอุปสรรค มีวิกฤติใดๆ เกิดขึ้น พวกเราก็ยังพร้อมเดินหน้าร่วมฝ่าฟันทุกปัญหา โดยมีจุดหมายเดียวคือความสำเร็จของงานประชุมทุกงาน ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ทำให้มี “ไมตี้ ไมซ์” ในวันนี้

Mighty Videos

PoPs : Posts of Performances
(ผลงาน ให้เช่าหูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม และงานบริการอื่นๆ)