Mighty’s Services

บริการให้เช่าหูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม, หูฟังทัวร์ไกด์, ไมค์ประชุม ระบบเสียง ภาพ, แสง และจัดประชุมออนไลน์-ไฮบริด

บริษัท ไมตี้ ไมซ์ จำกัด

“ไมตี้ ไมซ์” ผู้นำในงานบริการระบบหูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม หูฟังทัวร์ไก้ด์ชนิดพกพา พร้อมล่ามแปลภาษา สำหรับงานประชุม-สัมมนา เยี่ยมชมโรงงาน งานแสดงสินค้า และให้บริการอุปกรณ์ระบบภาพ เสียง แสง ออกแบบฉากเวที ทั้งงานประชุมแบบออนไซ้ท์ และไฮบริด รวมถึง งานถ่ายภาพนิ่ง-ภาพวีดีโอ

ไมตี้ ไมซ์ ดำเนินธุรกิจด้วยปรัชญา “BEST”

Our service

บริการของ ไมตี้ ไมซ์

ไมตี้ ไมซ์ มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ หูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม ล่ามแปลภาษา หูฟังทัวร์ไก้ด์ และ ไมค์ประชุม มาอย่างยาวนาน ผ่านประสบการณ์งานประชุมทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นงานเทรนนิ่งภายในองค์กร การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมนานาชาติที่จัดในไทย รวมถึงการประชุมขนาดใหญ่ที่จัดในต่างประเทศ

ไมค์ประชุม

งานประชุมออนไลน์
และไฮบริด

ระบบเสียง ภาพ แสง
และฉาก-เวที

การันตีคุณภาพของเราจาก...

0 +
มากกว่า 15 ปีที่เราดำเนินงาน
0 +
บริษัทชั้นนำ ที่ไว้วางใจ
0 +
ลูกค้าทั้งหมด ที่ไว้วางใจ
0 +
ผลงานของเรา

เสียงจากผู้ใช้บริการ

“I salute the most professional service offered by Mighty MICE to the IPU at its 136th assembly. I am wishing them more success.”

Mr. Martin Chungong IPU Secretary General, Dhaka – Bangladesh (2017)

"A big thank you to the wonderful AV team behind the scenes. Wouldn’t be able to do it without them! Thanks Mighty MICE!.”

Travelport LIVE 2018 Bangkok – Thailand
    thThai