จัดประชุมออนไลน์

จัดประชุมออนไลน์

บริการ จัดประชุมออนไลน์

จัดประชุมออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะ “ไมตี้ ไมซ์” พร้อมให้บริการ จัดประชุมออนไลน์ 100% หรือ Hybrid ที่ให้ทีมงานขนอุปกรณ์ทั้ง Green Screen, ไฟ, กล้องบันทึกวีดีโอ, ระบบเสียง, และจอมอนิเตอร์ต่างๆ ไปติดตั้ง ณ สตูดิโอ, โรงแรม หรือสถานที่ใดก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่ที่ออฟฟิศของไมตี้ ไมซ์ก็ได้ อีกทั้งยังสามารถนำระบบ หูฟังแปลภาษาของ Shure-DIS พร้อมตู้ล่าม และล่ามแปลภาษา ที่ไมตี้ ไมซ์ให้บริการกับงานประชุมต่างๆ มาใช้ร่วมกับการ จัดประชุมออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี

รับจัดประชุมออนไลน์
รับจัดประชุมออนไลน์

อุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุมออนไลน์ และไฮบริด
Additional Equipment for Online & Hybrid Meetings

กล้องวีดีโอชนิด Pan-Tilt-Zoom พร้อมไมโครโฟน และลำโพงในตัว สำหรับใช้ในห้องประชุมขนาดเล็ก สามารถเชื่อมต่อกับ Zoom หรือแอพพลิเคชั่นประชุมออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

กล้องวีดีโอระบบสวิชชิ่ง (OB) พร้อมช่างกล้อง สำหรับห้องประชุมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ สามารถส่งสัญญาณภาพเข้าสู่ Zoom หรือแอพพลิเคชั่นประชุมออนไลน์ได้

ระบบหูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม และล่ามแปลภาษา ที่สามารถใช้งานได้ทั้ง Online และ Hybrid

ไมค์ประชุมแบบตั้งโต๊ะ พร้อมชุดเครื่องเสียง สำหรับงานประชุม Hybrid ที่ผู้เข้าประชุมในห้องสามารถสนทนากับผู้เข้าประชุมทางออนไลน์ได้

จอ LED Panel ขนาดใหญ่

Virtual Backdrop และ Green Screen


ผลงาน จัดประชุมออนไลน์ ของไมตี้ ไมซ์

จัดประชุมออนไลน์ Anniversary of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)
– 28 October 2021, Hybrid Webinar, Bangkok

รายละเอียดงาน : บริการจัดการประชุมแบบ Hybrid ด้วย Zoom Webinar และจัดหาล่ามพูดพร้อม (Simultaneous) สำหรับภาษาอังกฤษและไทย บน Zoom Webinar สำหรับ 500 ท่าน
Details : A Hybrid and Zoom Webinar with English <> Thai Simultaneous Interpretation for 500 attendess.


จัดประชุมออนไลน์ : Output of Thai Future City Project toward SFCI/LSFC
– 7 September 2021, Hybrid webinar at Royal Princess Hotel, Bangkok

รายละเอียดงาน : บริการจัดการประชุมแบบ Hybrid ด้วย Zoom Webinar พร้อมจัดหาล่ามพูดพร้อม (Simultaneous) สำหรับภาษาอังกฤษและไทย พร้อมระบบตัดต่อภาพและเสียงจากกล้องวีดีโอเพื่อถ่ายทอดภาพสดจากห้องประชุมเข้าสู่ Webinar
Details : Serving this Hybrid meeting with Zoom Webinar Enhanced this international webinar by English and Thai Language Interpretation from Mighty MICE’s experienced English-Thai Simultaneous Interpreters. Just make this hybrid meeting a much perfectness with our VDO cameras and audio-visual systems.


จัดประชุมออนไลน์ : Strengthening Law Enforcement Integrity Opportunities in Southeast Asia & the Pacific
– 30 August 2021, Online (from Mighty MICE office), Bangkok

รายละเอียดงาน : บริการจัดการประชุมด้วย Zoom Webinar พร้อมจัดหาล่ามพูดพร้อม (Simultaneous) สำหรับภาษาอังกฤษ, ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย โดยมีวิทยากรจากประเทศไทย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์ ร่วมบรรยาย
Details : Serving with Zoom Webinar and our complete Zoom backend preparation. Enhanced this international webinar by Thai, Australian, Korean, and Philipino speakers with Language Interpretation feature as well as Mighty MICE’s English-Thai-Indonesian-Vietnamese hard-working Simultaneous Interpreters throught this two-hours online meeting.


จัดประชุมออนไลน์ : Business Integrity in Small and Medium Enterprises: Corruption Prevention and Risk Assessment
– 25 August 2021, Online (from Mighty MICE office), Bangkok

รายละเอียดงาน : บริการจัดการประชุมด้วย Zoom Webinar พร้อมใช้งานการ Vote สำรวจความคิดเห็น
Details : Serving with Zoom Webinar with complete Backend services and its Voting feature.


จัดประชุมออนไลน์ : DE Mark Award 2021
– 20-23 July 2021, Online (from client’s office), Bangkok

รายละเอียดงาน : การพิจารณาเพื่อตัดสินรางวัลการออกแบบดีปี 2564 ทางออนไลน์ด้วย Zoom พร้อมระบบล่ามแปลภาษาสำหรับภาษาอังกฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น
Details : The judgement on best product design in 2021 on Zoom with English, Thai, Chinese, and Japanese Simultaneous Interpretation.


จัดประชุมออนไลน์ : ASEAN +3 Group Meeting : Virtual Session at the 142nd IPU Assembly
– 20 April 2021, House of Par liament, Bangkok

รายละเอียดงาน : บริการจัดการประชุมด้วย Zoom Webinar พร้อมระบบแปลภาษา Shure Digital Infra-red Interpretation System และ Shure MXCIC : Interpreter Console สำหรับล่ามภาษาอังกฤษ-ไทย เปิดใช้งานพร้อมกัน 4 เครื่อง
Details : Serving with Zoom Webinar with Language Interpretation feature used with our Shure Digital Infra-red Simultaneous Interpretation System and 4 sets of Shure MXCIC: Interpreter Consoles for English <> Thai interpreters.


จัดประชุมออนไลน์ : High-level Launch : OECD Investment Policy Reviews : Thailand
– 24 February 2021, Marriott Surawongse Hotel, Bangkok

รายละเอียดงาน : จอ LED ขนาดใหญ่ พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดการประชุมทั้ง Online, Onground และ Live Streaming พร้อมด้วยระบบเสียงและไมค์ประชุมสำหรับงานประชุมแต่ละช่วง
Details : arranging LED Screen with complete online and onground and live streaming meeting services, together with audio and conference microphone system for each session.


Techsauce Virtual Summit 2020
– 19-20 June 2020, Bangkok

รายละเอียดงาน : งานสัมมนาทางออนไลน์งานแรกในยุค COVID-19 ที่ไมตี้ ไมซ์นำระบบแปลภาษาพร้อมล่ามแบบพูดพร้อมไปใช้กับระบบ Live Streaming
Details : The ever first Webinar during COVID-19 pandemic in Thailand which Mighty MICE brought our Simultaneous Interpretation System and Simultaneous Interpreters to join with Live Streaming flawlessly.