จัดประชุมออนไลน์

รับจัดประชุมออนไลน์ และไฮบริด

“ไมตี้ ไมซ์” ให้บริการ จัดประชุมทั้งแบบออนไลน์ และ ไฮบริด ทางแอพพลิเคชั่นประชุมออนไลน์ เช่น Zoom Meeting, Zoom Webinar, Webex, Live Streaming ทาง Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องวีดีโอ ชนิดมีระบบตัดต่อภาพ (OB) ระบบเสียง พร้อมไมค์ประชุมที่ใช้งานร่วมกับการประชุมออนไลน์-ไฮบริด ที่รองรับการพูดคุยโต้ตอบระหว่างผู้เข้าประชุมจากทั้งในห้องประชุมและทางออนไลน์ เสริมด้วยระบบภาพเช่นจอ LED ขนาดต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กแบบ LED TV ไปถึงขนาดใหญ่แบบจอ LED Panel ยิ่งไปกว่านั้น การจัดประชุมออนไลน์-ไฮบริดนี้ สามารถใช้ร่วมกับระบบ หูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม และล่ามแปลภาษา เพื่อช่วยให้จัดงานประชุมนานาชาติทั้งออนไลน์ และไฮบริด ได้อย่างไม่ยาก

ตัวอย่างบริการจัดประชุม Online และ Hybrid ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ของ ไมตี้ ไมซ์

จัดประชุมออนไลน์-ไฮบริดกับ หูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม
ล่ามแปลภาษา และไมค์ล่ามในงานสัมมนาออนไลน์
ระบบไมค์ประชุม ในงานประชุมไฮบริด
ระบบกล้องวีดีโอ และระบบเสียงในงานประชุมไฮบริด

ตัวอย่างผลงาน จัดประชุมออนไลน์ และ ไฮบริด

Hybrid : 22 ธันวาคม 2564, Bilateral Meeting on the annex discussion under the Management of Repatriation and Reintegration of Victims of Trafficking in Persons Hybrid meeting พร้อมระบบล่ามแปลภาษาอังกฤษและไทย
Hybrid : 7 ธันวาคม 2564, การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือเรื่อง “การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และกฏหมายและมาตรการป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์ฯ” พร้อมระบบล่ามแปลภาษาอังกฤษและไทย
Hybrid : 25 พฤศจิกายน 2564, Railway Demand Forecast Model, พร้อมระบบหูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม และล่ามแปลภาษาอังกฤษภาษาไทย ณ ห้องประชุม
Hybrid : 2 พฤศจิกายน 2564, Final Seminar Thai Future City Project พร้อมล่ามแปลภาษาอังกฤษและไทยทางออนไลน์
Hybrid : 28 ตุลาคม 2564, Anniversary of the UNGPs on Business and Human Rights พร้อมระบบล่ามแปลภาษาอังกฤษและไทยจากสตูดิโอ
Hybrid : 7 กันยายน 2564, Output of Thai Future Project toward SFCI/LSFC, พร้อมระบบล่ามแปลภาษาอังกฤษและไทยทางออนไลน์
Online : 31 สิงหาคม 2564, Strengthening Law Enforcement Integrity Opportunities in Southeast Asia & The Pacific พร้อมระบบล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย-เขมร-อินโดทางออนไลน์
Online : 25 สิงหาคม 2564, Business Integrity in Small and Medium Enterprises
Hybrid : 20-23 กรกฎาคม 2564, DE Mark Award 2021, พร้อมระบบล่ามแปลภาษา จากสถานที่จัดงาน
Hybrid : 20 เมษายน 2564, ASEAN +3 Group Meeting : Virtual Session at the 142nd IPU Assembly พร้อมระบบล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย
Hybrid : 24 กุมภาพันธ์ 2564, High-Level Launch : OECD Investment Policy Reviews – Thailand
Hybrid : 19-20 มิถุนายน 2563, Techsauce Virtual Summit 2020 พร้อมระบบล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

thThai