ให้เช่าไมค์ประชุม

ให้เช่าไมค์ประชุม

ไมค์ประชุม

งาน ให้เช่าไมค์ประชุม คือ หนึ่งในความเชี่ยวชาญของงาน ที่เรามีประสบการณ์จากงานประชุมทุกรูปแบบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยงาน ให้เช่าไมค์ประชุมนี้ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญชนิดหนึ่งสำหรับงานประชุมใดๆ ก็ตาม ที่ต้องการการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน และในช่วงการเกิดโรคระบาด Covid-19 ระบบ ไมค์ประชุม มีบทบาทสำคัญในการนำมาใช้ในงานประชุมที่จัดในรูปแบบ Social Distancing ทั้ง onsite, online และ hybrid โดยสามารถนำระบบหูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม และล่ามแปลภาษา เข้ามาใช้งานร่วมกันกับการประชุมแบบ Virtual ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ห้องประชุมวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร (TOT),
พ.ศ. 2562
ไมค์ประชุมในงาน FIG 2016 พร้อมหูฟังแปลภาษา ระบบดิจิตอล อินฟราเรด
ไมค์ประชุมใน AIPA Interface 2019 พร้อมหูฟังแปลภาษา ระบบดิจิตอล อินฟราเรด

“ไมตี้ ไมซ์” ให้เช่าไมค์ประชุม ยี่ห้อ Shure และยังเป็นสมาชิกของกลุ่ม SCN : Shure Conferencing Network ที่มีสมาชิกการ ให้เช่าไมค์ประชุม ทั่วโลก ทำให้มั่นใจได้ว่า ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่เพียงใด “ไมตี้ ไมซ์ และ SCN” รับมือไหว ดังที่เราได้แสดงศักยภาพมาแล้วที่ IPU 2017 และ CFM 2018 ณ บังคลาเทศ รวมถึงการประชุมสำคัญๆ ต่างๆ ในประเทศไทย เช่น ครม. สัญจร, รัฐมนตรีกลาโหม อาเซียน, การประชุมผู้นำทางทหารของเอเชีย แปซิฟิก, การประชุมรัฐมนตรีต่างๆ, รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชน

สอบถามข้อมูลได้ที่ info@mightymice.asia
โทร 097-160-5888 (Line & WhatsApp), 063-202-1895 (Line)

อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับไมค์ประชุม

หูฟังแปลภาษาในงาน Chief of Defense 2019
ใช้ไมค์ประชุมร่วมกับ หูฟังแปลภาษา และ ตู้ล่าม
ไมค์ประชุมพร้อมกล้องจับคนพูดอัตโนมัติ
ไมค์ประชุมพร้อมกล้องติดตามผู้พูดอัตโนมัติ
โปรแกรมควบคุมไมค์ประชุม
ซอฟท์แวร์ควบคุมระบบไมค์ประชุม

ตัวอย่างงานบริการไมค์ประชุมของไมตี้ ไมซ์

ให้เช่าไมค์ประชุม งานกลาโหมอาเซียน

งานให้เช่าไมค์ประชุมในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

ให้เช่าไมค์ประชุมรัฐสภา

งานให้เช่าไมค์ประชุม ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร์ และวุฒิสภาที่ TOT แจ้งวัฒนะ

ให้เช่าไมค์ประชุม ใน ครม.สัญจร
งานให้เช่าไมค์ประชุม สำหรับการประชุม ครม. สัญจร จังหวัดจันทบุรี
ให้เช่าไมค์ประชุม
งานให้เช่าไมค์ประชุม สำหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน

thThai