About

Mighty MICE,
Mighty Team

เริ่มจากความอยากพัฒนาคุณภาพทั้งตัวอุปกรณ์ และบริการของ หูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม ไมค์ประชุม หูฟังทัวร์ไก้ด์ ให้ดีและได้มาตรฐานสากล ทำให้พวกเราเริ่มสร้าง “ไมตี้ ไมซ์” ขึ้น จากการเริ่มลงทุนระบบ หูฟังแปลภาษา ชนิดดิจิตอล อินฟราเรด ไมค์ประชุม ระบบดิจิตอล และออกแบบตู้ล่าม ให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานของ ISO 4043 มากที่สุด เพื่อช่วยเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานใน ตู้ล่าม และใน พ.ศ. 2560 ไมตี้ ไมซ์ ได้รับเลือกให้นำระบบ หูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม และ ไมค์ประชุม ในงานประชุมรัฐสภาโลก ครั้งที่ 136 ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ

หลังจากนั้น ความตั้งใจของเราจึงได้ดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง กลายเป็นผู้ให้บริการ หูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม ไมค์ประชุม ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ของไทยและต่างชาติ จนกลายเป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์งานประชุมที่ให้บริการงานประชุมได้อย่างครบวงจร

ในภาวะวิกฤต Covid-19 ก็ไม่ทำให้การพัฒนาของพวกเราลดน้อยลง เพราะเราแอบซุ่มฝึกฝนในช่วงล็อคดาวน์ เกิดเป็นทีมงาน จัดประชุมออนไลน์ และไฮบริด ที่สามารถผนวกระบบต่างๆ ทั้ง หูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม ไมค์ประชุม เสียง ภาพ กล้องวีดีโอ Live Streaming เข้าในการประชุมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมงานบริการหูฟังแปลภาษาและตู้ล่าม
รับจัดประชุมออนไลน์
ผู้ให้บริการ-หูฟังแปลภาษา-ตู้ล่าม-ไมค์ประชุม-หูฟังทัวร์ไก้ด์

ไมตี้ จา

Marketing Executive

ผู้ให้บริการ-หูฟังแปลภาษา-ตู้ล่าม-หูฟังทัวร์ไก้ด์-ไมค์ประชุม

ไมตี้ แจ็ค

Head of Specialist

ไมตี้ ฟร๊อง

System Specialist

ผู้ให้บริการ-หูฟังแปลภาษา-ตู้ล่าม-ไมค์ประชุม-หูฟังทัวร์ไก้ด์

ไมตี้ อุ้ม

ธุรการ การเงิน

ต้องการสอบถามเกี่ยวกับ หูฟังแปลภาษา ตู้ล่าม
ล่ามแปลภาษา หูฟังทัวร์ไก้ด์ ไมค์ประชุม
และการ จัดประชุมออนไลน์ ติดต่อ “ไมตี้ ไมซ์”
ได้เลยนะครับ พวกเรายินดีให้ข้อมูลทุกเวลา

Email Us

thThai