Mighty Mice

ให้เช่าหูฟังการแปลภาษา ตู้ล่าม (ออนไลน์-ไฮบริด), ล่ามแปลภาษา, หูฟังทัวร์ไก้ด์, ไมค์ประชุม และระบบ เสียง ภาพ แสง ครบวงจร

" ไมตี้ ไมซ์ "

ผู้นำในงานบริการระบบหูฟังการแปลภาษา ตู้ล่าม หูฟังทัวร์ไก้ด์ ล่ามแปลภาษา พร้อมบริการอุปกรณ์ระบบภาพ เสียง แสง งานออกแบบก่อสร้างฉาก-เวที ถ่ายภาพนิ่ง-วีดีโอ สำหรับงานประชุมทุกรูปแบบ รองรับงานประชุม On-site, Online และ Hybrid พร้อมทีมงานมากประสบการณ์ บริการทั่วไทย ไปไกลได้ทั่วโลก

Mighty MICE ให้บริการด้วยปรัชญา “BEST”

Basically Service Mind

ทีมงานทุกคนมีความรักในงานบริการเป็นพื้นฐานในการทำงาน

High Quality Equipment

คัดสรรค์อุปกรณ์ที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

System Understanding

มีความรู้ ความเข้าใจในอุปกรณ์
สามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้หลากหลาย

Truly Satisfaction

ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี
ทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

MIGHTY’S SERVICES

Mighty MICE Service

Interpretation System
and Interpreter

Tour Guide Headphone

Conference Microphone

Audio-Visual-Lighting
and Backdrops

Our Professionalism says...

0 +
15+ years of experience
0 +
Overall Satisfied Accounts
0 +
Our Entire Performance

เสียงสะท้อนแห่งความพอใจ

“I salute the most professional service offered by Mighty MICE to the IPU at its 136th Assembly. I am wishing them more success.”

Mr. Martin Chungong IPU Secretary General, Dhaka – Bangladesh (2017)

"A big thank you to the wonderful AV team behind the scenes. Wouldn’t be able to do it without them! Thanks Mighty MICE!.”

Travelport LIVE 2018 Bangkok – Thailand
Outstanding Performances

ผลงานที่ผ่านมา

en_USEnglish