ให้เช่าระบบเสียง ภาพ แสง ออกแบบฉากเวที

ให้เช่าระบบเสียง ภาพ แสง และออกแบบฉากเวที

ไมตี้ ไมซ์ ให้บริการติดตั้งระบบเสียง ระบบภาพ แสงไฟและฉาก-เวที สำหรับงานประชุมทุกขนาด ตามความต้องการของผู้จัดงาน โดยสามารถชมภาพการให้บริการได้ดังนี้

Mighty MICE serves Audio-Visual-Lighting and Backdrop for various requirement from organizer, our equipment does well respond to all purposes and uses, please scroll down to see how we can support your AV-L and Backdrop needs.

Audio – Visual Systems Options

Silent Meeting

Silent Meeting

หากต้องการจัดงานประชุมบนพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีการแบ่งพื้นที่เป็นห้องประชุมขนาดเล็กโดยไม่ต้องสร้างผนังกั้นห้อง ไมตี้ ไมซ์ สามารถจัดอุปกรณ์ทั้งระบบเสียง และระบบภาพให้แต่ละโซนสามารถฟังเสียงการประชุมของแต่ละโซนได้โดยไม่ไปรบกวนโซนอื่นๆ

For organizing a conference in a large area, space could be divided into smaller meeting zones without any constructing panels, therefore, Mighty MICE could support audio and visual solutions for this purpose without disturbing other adjacent meeting zones.

LED Panel

จอ LED ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับงานประชุมในปัจจุบัน ด้วยความสารพัดประโยชน์ของอุปกรณ์แสดงภาพชนิดนี้ และยิ่งทำงานร่วมกับระบบ Switcher อันทรงประสิทธิภาพแบบต่างๆ สามารถสรรสร้างให้จอ LED เป็นยิ่งกว่าแผงฉากธรรมดา

LED Panel is one of the most preferred item to be used in the conference recently. It’s because of the huge benefit receiving from this panel together with the visual switcher could make this panel more than just an illuminating backdrop.

LED Monitor

สำหรับงานประชุมแล้ว จอทีวี LED ทั้ง 42″, 55″, 65″ และ 85″ สามารถนำมาใช้อำนวยความสะดวกให้กับ speaker และผู้เข้าประชุมได้ ทั้งการเป็นจอ Preview, จอบอกเวลา, Digital Board, Digital Signage และยังเป็น Podium Information Display ได้เช่นเดียวกัน

In the conference, the LED TV 42″, 55″, 65″ and 85″ could be applied to facilitate Speaker and participants by operating as a Preview monitor, Timer, Digital Board & Signage as well as a Podium Information Display.

VDO Wall

อีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับแสดงภาพที่สามารถนำ LED TV ชนิดขอบบางมาติดตั้งต่อๆ กันเพื่อให้ได้จอที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยยังสามารถเลือกการแสดงผลเป็นจอใหญ่เฟรมเดียว หรือแบ่งจอออกเป็นส่วนๆ ได้ และแต่ละส่วน ยังสามารถเลือกแสดงชนิดไฟล์ภาพที่แตกต่างกันได้

Another thin-edge displaying device that could bring LED TV to stack up to make bigger size of the screen. Showing one large frame or multi-view frame in one big screen.

PTZ VDO Camera

ระบบกล้องวีดีโอขนาดเล็ก ที่สามารถตั้ง preset ตำแหน่งของผู้พูดแต่ละท่านได้ รวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับระบบไมค์ประชุมของไมตี้ ไมซ์ และให้กล้องหมุนตามการเปิดไมค์ประชุมได้โดยอัตโนมัติ

A compact VDO system which could preset the speakerss position at any table stype : hollow square, round & u-shape to smoothly capture the live vdo and the VDO camera can synchronize with our conference microphone system to pan and zoom at the current speaker once his/her microphone is on.

LCD Projector & Projection Screens

LCD Projector อีกหนึ่งทางเลือกของระบบแสดงภาพที่สามารถเลือกขนาดของจอโปรเจ็คเตอร์ได้ตามความเหมาะสมของการจัดงาน เหมาะสำหรับการจัดงานภายในอาคาร

LCD Projector is another choice for visual system which offers a various size of projection screen to fit in each specific event. It is best for in-door use.

Selective Backdrop Designs

ฉากโครงสร้างไม้ พร้อมติดกราฟฟิกด้วยสติ๊กเกอร์ Inkjet
Wooden Backdrop with graphic inkjet sticker

Thailand – Cambodia Business Forum, 18 Dec 2015, Dusit Thani Hotel, Bangkok

ฉากโครงสร้างอลูมิเนียม ติดกราฟฟิก inkjet โฟมบอร์ด
Aluminium Backdrop with graphic inkjet foamboard

The 2nd AIPACODD Meeting, 12-15 March 2019, Le Meridien Hotel, Chiang Mai

ฉากโครงสร้างไม้ พร้อมจอโปรเจคเตอร์ 2 ฝั่ง
Wooden Backdrop with embeded Projection Screens

APA Standing Committee, 13-14 February 2019, Amari Watergate Hotel, Bangkok

ฉากโครงสร้างไม้ พร้อมจอโปรเจคเตอร์ตรงกลาง
Wooden Backdrop with embeded Projection Screen

Totally Arts Summit, 24-25 October 2018, Millennium Hilton Hotel, Bangkok

ฉากถ่ายรูป ฉากตัดริบบิ้น ฉากต้อนรับ
Welcome & Photo-taking Backdrop

Totally Arts Summit, 24-25 October 2018, Millennium Hilton Hotel, Bangkok

ฉากลงทะเบียน
Registration Backdrop

Travelport LIVE 3-5 July 2018, Millennium Hilton Hotel, Bangkok

ฉากถ่ายรูปสำเร็จรูป
Retractable Photo Backdrop

Thailand-Cambodia Business Forum, 18 Dec 2015, Dusit Thani Hotel, Bangkok

en_USEnglish