Mighty MICE Services

ครบเครื่อง
เรื่องงานประชุม

ไมตี้ ไมซ์ ให้บริการอุปกรณ์สำหรับงานประชุมอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบหูฟังการแปลภาษา ตู้ล่าม หูฟังทัวร์ไก้ด์ ล่ามแปลภาษา ระบบเสียง ภาพ แสง ฉากเวที บริการช่างภาพงานถ่ายภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์จากงานประชุมทุกขนาดทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

ไมค์ประชุม

งานประชุมออนไลน์
และไฮบริด

ระบบเสียง ภาพ แสง
และฉาก-เวที

thThai